Tjänster

Tjänster

Sedan starten 1984 har vi varit inriktade på träbyggande och sitter idag på en erfarenhetsbank som få kan matcha.


Vi är träspecialister men inte begränsade till detta material, vi projekterar även konstruktioner i stål, betong & kompositmaterial. Vi försöker hålla en nära dialog med leverantörer, entreprenörer & byggherrar för att underlätta hela byggprocessen samt att få stor erfarenhetsåterföring.
Vi har, efter våra många års erfarenhet, ett stort antal beprövade lösningar och detaljer för att möta de ökande kraven på akustik, fuktsäkerhet och energiåtgång
BYGGNADSKONSTRUKTION


Vi hjälper er från start till slut med att utforma, beräkna och modellera den bärande strukturen i projektet. Vi kan ta fram handlingar för alla steg i byggnadsprocessen, allt från tidiga skisser med mängder för offerter till färdiga handlingar för montage och prefabricering av individuella komponenter.


BERÄKNING


Vi utför allt från enkla statiska analyser till avancerade dynamiska analyser av individuella detaljer eller kompletta byggnader. Våra verktyg sträcker sig från penna, papper & miniräknare till avancerade FEM-program. Vi har använt 3D FEM program sedan 1989 och har stor erfarenhet av tolkning och redovisning.


CAD/BIM PROJEKTERING


Vi har sedan år 2000 projekterat huvudmängden av projekt i 3D vilket har gett oss en stor erfarenhet. Vi kan direkt ur våra programvaror ta fram t.ex. mängder, styrning för CNC och montageplanering. Vi arbetar huvudsakligen i programvaran AVEVA Bocad Timber , HSB Cad, Autodesk Revit samt Autodesk Autocad. Våra programvaror kan importera och exportera till alla de vanligt förekommande formaten t.ex. IFC, DWG & DXF.


BYGGNADSFYSIK


Vi erbjuder fuktsäkerhetsprojektering. Vi utför fuktberäkningar & simuleringar av byggdetaljer.
Vi erbjuder även LCA & klimatanalyser för träbyggnadsprojekt och kan bistå med stöd & framtagande av beslutsunderlag för att nå en klimatsmart bygg & förvaltningsprocess.


PROJEKTPROCESSER


Vi erbjuder projektstyrningstjänster för mindre projekt eller som specialistkompetens inom träbyggnadsprojekt för upphandling, montageplanering & leveransplanering.


PRODUKTUTVECKLING


Vi hjälper industriaktörer med produktutveckling. Både för industrier som producerar trävaror som övrig industri som vill öka sitt träanvändande i sina produkter eller produktion.


SPECIALISTTJÄNSTER INOM KONSTRUKTION


Vi erbjuder specialisttjänster inom konstruktion till t.ex. arkitekter & konstruktörer. Såsom detaljutformning, förstärkningar av befintliga komponenter, dynamiska analyser & infästningar, utformning och design av byggnader enligt EN 50600 som ska användas som datacenter.


GRANSKNING/SAMORDNING


Vi erbjuder 3D samordning av alla discipliner i Solibri Model Checker samt tredjepartskontroll av konstruktioner.


FORSKNING


Vi deltar i flertalet forskningsprojekt inom träbyggnad och erbjuder flera tjänster inom forskning, t.ex. resultatanalys & försöksutformning.


3D UTSKRIFTER


Vi kan producera prototyper och modeller av byggnader för utställning, utvärdering och prover t.ex. vindtunnelsförsök. Vi kan producera modeller i PLA & ABS med komponentstorlekar upp till 20x20x20cm.