Referensprojekt

Referensprojekt

Vi har under åren projekterat tusentals byggnadsverk. Här nedan finner ni ett litet urval av de projekt vi genomfört.

Trafikverkets Huvudkontor

Projektering av trästomme till Trafikverkets huvudkontor på Röda Vägen i Borlänge.

 

Ellipsformad byggnad som kopplar samman befintliga byggnader. Nybyggnation utförd som en ram med momentstyva kopplingar mellan väggar, bjälklag och tak. Byggnaden innehåller även en 26m lång bro som är krökt ur sitt eget plan.

Utkikstorn Naturum, Siljansnäs

Komplett K-projektering av ett utkikstorn till Naturum Dalarna i Siljansnäs med milsvidd utsikt över området runt Siljan.

 

Tornet är utfört som en limträ & KL-trä konstruktion där limträ agerar dragband och KL-trä tryckstag för tornets stabilisering.

VALLASKOLAN, SALA

Komplett K-Projektering av grund och överbyggnad i samverkan med Byggpartner i Dalarna AB samt Sala Kommun.


Vallaskolan är en F-6 skola som uppförts i anslutning till befintliga skolbyggnader i centrala sala. Byggnaden är projekterad för att klara förändrade verksamheter samt planlösningsförändringar för att kunna möta framtidens krav på skolverksamhet.

Hyvleri Hasselfors

K-projektering av trästomme till Setras nya hyvleri i Hasselfors.

 

Hög och smal byggnad med momentstyva kopplingar mellan takbalkar och pelare. Skivverkan i tak av KL-trä. 

GRIDSHELL, NORRKÖPING

Slutgiltig dimensionering och utformning av det bärande systemet inklusive detaljlösningar samt produktionsunderlag för dubbelkrökta limträbågar.

 

Projektet Gridshell utfördes på uppdrag av Dala Massivträ. En skalkonstruktion i trä med bågar i dubbelkrökt limträ över öppningar samt konstruktionsvirke i skalet.

ÅSBOVÄGEN, FRISTAD

Dimensionering och utformning av det bärande systemet inklusive knutpunkter och påbyggnader.

 

Projektet Åsbovägen i Fristad som vi utförde på uppdrag av Fristad Bygg under 2013 resulterade i två 6 våningsbyggnader med bärande stomme av KL-Trä.

NCC Herrjärva

Dimensionering och utformning av det bärande system för träkonstruktionerna i Atrie 2 & Atrie 3 samt infästningar.

 

Projekt NCC Herrjärva utfördes på uppdrag av Fristad Bygg AB som levererade massivträ till huvudentreprenör & beställare NCC projektet Herrjärva. Fritt bärande trappor, bjälklag & broar med spännvidder på upp till 15m med minimala konstruktionshöjder.

FÖRSKOLAN LOTSEN, KARLSTAD

Projektering av förskola utförd i KL-Trä & regelstomme.

 

Förskolan Lotsen i Karlstad utförde vi K-Projektering på byggnad ovan grundplatta på uppdrag av PEAB i Karlstad under 2017. Byggnaden har en stor terrass på tredje plan som fungerar som lekyta för barnen.

GESCHWORNERGÅRDEN, FALUN

Projektering av restaurangbyggnad utförd i KL-Trä i världsarvsmärkt miljö.

 

Stiftelsen Falu Gruva gav oss uppdrag att utföra K-projektering för tillbyggnad av en fastighet för restaurangverksamhet. Flera ovanliga krav förelåg för projekteringen då den utfördes i ett världsarvsområde.

RÄTTVIK ARENA, RÄTTVIK

Projektering av inomhus bandyarena i Rättvik.

 

På uppdrag av Rättvik Arena projekterade vi 2008 en överbyggnad om 75x120m med en nockhöjd på 20m över befintlig ispist. Konstruktion utfördes i Limträ och KL-Trä.

Bromma Blocks

Projektering av invändiga väggar & boxar i massivträ.

 

På uppdrag av KLH Scandinavia AB projekterade vid de invändiga träbyggnaderna i galleria Bromma Blocks.

Övriga referenser i urval

Skolbyggnader

Aros Skola, Uppsala, 2014
Haukåsens Barnehage, Trondheim, 2012
Grefsen Videregåendeskole, Oslo, 2012
ULLS Hus, SLU, Uppsala, 2013
Kv. Bredvik 1, Nybyggnad skola, Växjö, 2015
Slättaskogens Förskola, Falun, 2016
Björkelange Skole, Aurskog-Höland, 2016
Cityförskolan, Karlstad, 2017


Kommersiella lokaler

Friskis & Svettis, Karlstad, 2014
VM-Huset, Falun, 2013
Justerverk, Fiskarheden, 2008
Ikano Fastigheter Köpcentrum, Haparanda, 2004
Tillbyggnad SCB Örebro, 2002
Hus 8, Gränby Köpstad, Uppsala, 2015


Idrottsarenor

Ridhus, Falun, 2008

Ishall Lugnet, Falun, 2013-2014
Nässjö Bandyhall, Nässjö, 2012
Dressyrhall, Stockholm, 2010


Flerbostadshus

4-Våningshus, Skuteviksboder, Bergen, 2012
8-Våningshus, Kv. Krukan, Norrköping, 2015
7-Våningshus, Mesanseglet, Västerås, 2014-2015
6-Våningshus, Illustrationen 6, Linköping, 2016
5-Våningshus, Kv Integralen, Linköping, 2017
3-Våningshus, Västerled, Bromma, Veidekke Bostad, 2017

5-Våningshus Gibraltarvallen, Trapphus & Hisschakt, 2019
4-Våningshus, Seldonet, Sigtuna, Veidekke Entreprenad, 2019
9-Våningshus, Gibraltarvallen, HSB, 2019                                         


Övrigt

Enhetens Kyrka, Sala, 2012
Vård & Omsorgboende, Hälsinggården, Falun, 2014
Scentak, Öjeparken, Edsbyn, 2014
Hisschakt, Eklundshof, Uppsala, 2017
Brandväggar i massivträ, Gränby, Uppsala, 2016

Cykelparkeringshus, Uppsala, 2018