Referensprojekt

Referensprojekt

Vi har under åren projekterat tusentals byggnadsverk. Här nedan finner ni ett litet urval av de projekt vi genomfört.

ÅSBOVÄGEN, FRISTAD

Dimensionering och utformning av det bärande systemet inklusive knutpunkter och påbyggnader.

 

Projektet Åsbovägen i Fristad som vi utförde på uppdrag av Fristad Bygg under 2013 resulterade i två 6 våningsbyggnader med bärande stomme av KL-Trä.

FÖRSKOLAN LOTSEN, KARLSTAD

Projektering av förskola utförd i KL-Trä & regelstomme.

 

Förskolan Lotsen i Karlstad utförde vi K-Projektering på byggnad ovan grundplatta på uppdrag av PEAB i Karlstad under 2017. Byggnaden har en stor terrass på tredje plan som fungerar som lekyta för barnen.

GESCHWORNERGÅRDEN, FALUN

Projektering av restaurangbyggnad utförd i KL-Trä i världsarvsmärkt miljö.

 

Stiftelsen Falu Gruva gav oss uppdrag att utföra K-projektering för tillbyggnad av en fastighet för restaurangverksamhet. Flera ovanliga krav förelåg för projekteringen då den utfördes i ett världsarvsområde.

RÄTTVIK ARENA, RÄTTVIK

Projektering av inomhus bandyarena i Rättvik.

 

På uppdrag av Rättvik Arena projekterade vi 2008 en överbyggnad om 75x120m med en nockhöjd på 20m över befintlig ispist. Konstruktion utfördes i Limträ och KL-Trä.

KONTAKTA OSS

Åsgatan 12

S-791 71 Falun

info@limtrateknik.se

  Tel: +46-(0)23-639 00

PROFIL

Limträteknik i Falun AB är ett konsultföretag verksamt inom byggbranschen som byggnads-konstruktörer och projektörer.

© Copyright 2019. All Rights Reserved.